Welkom

Laat ik mij eerst even voorstellen, ik ben Marcel Hammann en zoon van Frits Hammann van de chemisch reiniging op de Geuzenweg in Hilversum.

Op de achtergrond staat nog een deel van de bebouwing van vroeger.

Mijn overgroot opa is hier in 1885 begonnen met een wasserij en ververij.

in 1974 is er eengrote brand geweest in een van de hallen waar door toedoen van de brandweer door verkeerd te blussen een aanzienlijke hoeveelheid PER via het rioolstelsel in de bodem trecht gekomen, details zal ik in de blog gaan publiceren.

Na het overleiden van mijn vader december 2015 is de taak aan mij om de problemen in de bodem in goede banen te leiden.

Hierin heeft eerst mijn vader en aansluitend ikzelf mogen ervaren dat het in enkele saneringssituaties moeilijk is voor de Stichting Bosatex ook echt naar de deelnemer te luisteren en de goede adviezen aan te dragen.

In onze situatie hebben wijzelf heel veel tijd in onderzoeken gestuken en daarmee bevoegd gezag van onze locatie specifiekheid te kunnen overtuigen. De adviezen door de Stichting Bosatex zijn door bevoegd gezag als niet realistisch aangemerkt. De rechtzaak tussen de Stichting Bosatex en ons (HammannBV) loopt nog. Hammann BV is van mening dat de advisering niet correct is uitgevoerd en dat er niet naar onze locatie specifieke omstandigheden is geluisterd en deze niet zijn meegenomen in de advisering.

In onze gesprekken de laatste maanden met andere deelnemers aan de Bosatex regeling is duidelijk geworden dat wij niet als enige hier last van hebben, en dat onze zaak niet incidenteel is doch er structureel uit ziet.

Deze website heb ik in het leven geroepen om andere deelnemers hun verhaal te laten doen, het is niet de bedoeling mensen zwart te maken maar wel de mogelijkheid bieden om ervaringen te publiceren en andere deelnemers die zich herkennen in de ontstane problematiek te steunen en zelfs te motiveren om ook hun verhaal te doen.

indien ook u uw verhaal op deze website kwijt wilt kan u mij de tekst en fotos/documenten toesturen dan zal ik deze info in een blog item verwerken. Andere deelnemers kunnen dit dan lezen en kracht vinden om dit onrecht zoals meerdere dit ervaren in goede positieve banen te vormen.

Bij vragen mag u mij altijd emailen onder: info@bosatexregeling.nl

Ik wil opmerken dat deze website niet onder beheer of andersinds is van de Stichting Bosatex. Deze website is geheel onafhankelijk van de Stichting.

Vertrouwende u hiermee kracht en positieve energie te geven verblijf ik,

met vriendelijke groet en nieuwschierig naar uw verhaal verblijf ik,

Marcel Hammann

www.hammannbv.nl

Netex leden vergadering 1991 november 9

Onderstaand de ledenvergadering van de Netex 9 november 1991 over de eerste indicatoren dat er significant problemen zijn bij de deelnemers in de textielreinigings industrie. hierin ook enkele toezeggingen en berustende woorden.

Over BOdemSAnering TEXtielreinigingsbranche

Op 30 november 2009 heeft het Ministerie van VROM haar handtekening geplaatst onder de subsidiebeschikking voor de Stichting Bosatex. Hiermee is een definitief akkoord gegeven op de start van de Bosatex-regeling, waarmee € 27,5 miljoen voor een periode van zes jaar is gemoeid. De bodemsaneringactie voor textielreinigingsbedrijven zal per direct van start gaan. Er zijn bij Bosatex inmiddels ruim 280 locaties voor sanering aangemeld.
Bosatex

De Bosatex-regeling betreft een collectieve aanpak van bodemsanering in de textielreinigingsbranche. Ondernemers dragen hun probleem van een verontreinigde bodem over aan de Stichting Bosatex die vervolgens voor een professionele en efficiënte aanpak van de sanering zorgdraagt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Bevoegde Overheden en andere zakelijke partijen. Al in 2005 werd een convenant bodemsanering textielreiniging door toenmalig staatssecretaris van Geel (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (Netex) ondertekend. Dit heeft eind 2008 geleid tot de oprichting van de Stichting Bosatex. De collectieve aanpak moet het mogelijk maken om expertise te bundelen en kosten voor deelnemers zo laag mogelijk te houden. Door de afspraken met de overheid weet men vooraf wat de maximale kosten van de bodemsanering zijn, ongeacht eventueel extra werk en nazorg.

Bosatex treedt op in de plaats van de ondernemers die voor aanspraken van derden vergaand worden gevrijwaard. Tevens draagt Bosatex zorg voor alle acties, overleg, afspraken en maatregelen om ernstig verontreinigde bedrijfsterreinen in textielverzorging te (laten) saneren. Hiertoe wordt samengewerkt met de Bevoegde Gezagen en met het Bodemcentrum, de partij die de praktische uitvoering van de sanering op zich zal nemen. Kortom, de stichting neemt vergaand de zorgen en plichten van de deelnemer in dit kader over. Bekijk voor meer informatie de website van de bosatex.
Kosten

Het ministerie van VROM en Bosatex willen bereiken dat verontreinigde bedrijventerreinen op afzienbare termijn worden gesaneerd. Met de bodemsanering zijn vaak hoge kosten gemoeid die door de meeste textielreinigers niet kunnen worden opgebracht. Deze verontreinigingen worden daarom collectief door de Stichting bosatex aangepakt.

Contact

Bosatexregeling.nl is een initiatief van Marcel Hammann, namens Hammann BV

postadres: Korte Noorderweg 36, 1221 NB Hilversum tav Bosatexregeling

Email: info@bosatexregeling.nl

bezoek alleen op afspraak